Bachelor Wintersemester 2021/22
Titel Typ Semester Hinweis Dozent
Vorlesung (V) SS 2022 Präsenz/Online gemischt TT-Prof. Dr. Fabian Krüger
Lotta Antonia Rüter
Übung (Ü) SS 2022 TT-Prof. Dr. Fabian Krüger
Lotta Antonia Rüter
Master Wintersemester 2021/22
title type semester place
Vorlesung (V) SS 2022
Übung (Ü) SS 2022
Vorlesung (V) SS 2022
Übung (Ü) SS 2022
Seminare Wintersemester 2021/22
Titel Typ Semester Ort Dozent
Seminar (S) SS 2022 Rheza Nakhaeizadeh
Seminar (S) SS 2022
Seminar (S) SS 2022
Seminar (S) SS 2022
Kolloquium (KOL) SS 2022
Seminar (S) SS 2022